Словакия и венгры

Остальные разделы не выдерживают накала этих страстей

Сообщение peter » Чт июн 10, 2010 13:17

Пссст ! Он про про ето эшо не знаэт, ето будет эму сюрприз.
Дело в том что у него потом не будет времени выкладыватй фотки на форум.
Ето хорошо иле плохо ?
Обоснователю Конфедерацыйи не надо мелочится такими забавами.

Друг фор Пресидент !

Н.


Pssst ! On pro pro eto jesho ne znajet, eto budet jemu sjurpriz.
Delo v tom chto u nego potom ne budet vremeni vykladyvatj fotki na forum.
Eto xorosho ile ploxo ?
Obosnovatelju Konfederacyji ne nado melochitsja takimi zabavami.

Drug for President !

N.
Вопросы про Братиславу ко мне я местный.
Также имеется гослицензия Тургида !

+ Предоставлю адрес для Вашей фирмы и организую подтверждение о согласии с Вашим проживанием от надёжных собственников недвижимости в Братиславе !!!
peter
 
Забанен
Сообщения: 6095
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 11:52
Откуда: Urozhdenec Bratislavy - predki Moskva, Voronezh, Berlin, Praga, Lvov

Сообщение Brion » Пн авг 09, 2010 19:51

Коллеги, не прогнозируете ли в Словакии какого либо ... возбуждения по этому поводу:
http://vz.ru/news/2010/8/9/424217.html
С уважением,
Аватара пользователя
Brion
 
Сообщения: 357
Зарегистрирован: Пт июл 09, 2010 10:51
Откуда: Москва

Сообщение peter » Вт авг 10, 2010 20:01

Пока етого не предвидется.

Да и эсле бы была автономия так что ?... ведй ето не отторгнутэ.
Дело скореэ в том что Словаки не могут отпуститй електорстанцыю в Габčíково, Žитнý остров кде самоэ продуктивноэ селйкоэ хозяйство, и транспортныэ артерии, иначе я бы им ето отдал, пустй не пристают уже.

Ето надо посмотретй по карте что собой ета потенцялйная автономия представляэт а то там ведй и Словаки густо живут не толйко Венгры, так к Венгрии ето не просто присоэдинитй.

Ето именно та подоплёка что Венгры твердят что им просто хочется собой управлятй в регионалйном смысле.
А вот Словаки ето видят как первый шаг к отторгнутю.

Как по моэму ето будет тянутся дестятилетиями и наконец выиграют Словаки.

Дело в том что у Венгров нету стратегического партнёра а ето главный козырй при всех подобных движениях.

Один два американских сенатора венгерского происхождения на етом ничего не поменяют, да и со словацким найдётся.

У Словакии локалйный союзник по етому делу Румыния и Сербиа и даже Украйина.

Нет, ничего не выйдет у товаришей Венгров.

Н.


Poka etogo ne predvidetsja.

Da i jesle by byla avtonomija tak chto ?... vedj eto ne ottorgnutje.
Delo skoreje v tom chto Slovaki ne mogut otpustitj elektorstancyju v Gabčíkovo, Žitný ostrov kde samoje produktivnoje seljkoje xozjajstvo, i transportnyje arterii, inache ja by im eto otdal, pustj ne pristajut uzhe.

Eto nado posmotretj po karte chto soboj eta potencyaljnaja avtonomija predstavljajet a to tam vedj i Slovaki gusto zhivut ne toljko Vengry, tak k Vengrii eto ne prosto prisojedinitj.

Eto imenno ta podopljoka chto Vengry tverdjat chto im prosto xochetsja soboj upravljatj v regionaljnom smysle.
A vot Slovaki eto vidjat kak pervyj shag k ottorgnutju.

Kak po mojemu eto budet tjanutsja destjatiletijami i nakonec vyigrajut Slovaki.

Delo v tom chto u Vengrov netu strategicheskogo partnjora a eto glavnyj kozyrj pri vsex podobnyx dvizhenijax.

Odin dva amerikanskix senatora vengerskogo proisxozhdenija na etom nichego ne pomenjajut, da i so slovackim najdjotsja.

U Slovakii lokaljnyj sojuznik po etomu delu Rumynija i Serbia i dazhe Ukrajina.

Net, nichego ne vyjdet u tovarishej Vengrov.

N.
Вопросы про Братиславу ко мне я местный.
Также имеется гослицензия Тургида !

+ Предоставлю адрес для Вашей фирмы и организую подтверждение о согласии с Вашим проживанием от надёжных собственников недвижимости в Братиславе !!!
peter
 
Забанен
Сообщения: 6095
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 11:52
Откуда: Urozhdenec Bratislavy - predki Moskva, Voronezh, Berlin, Praga, Lvov

Сообщение Brion » Вт авг 10, 2010 20:15

peter,

Спасибо. Хороший геополитический анализ по отдельному вопросу. Причем вы определили даже пути и механизмы с помощью которых Словакия может защитить свои интересы.

А вот России вы отказываете в праве отстаивать свои геополитические интересы. Почему вы бываете так необъективны?

:)
С уважением,
Аватара пользователя
Brion
 
Сообщения: 357
Зарегистрирован: Пт июл 09, 2010 10:51
Откуда: Москва

Сообщение peter » Вт авг 10, 2010 20:24

Я хочу чтобы Россиаа стала Россиэй а не наподобиэм с постоянными войнами с бунотвшиками, которых сперва разбомбят а птом отстроят и так по кругу.

Надо подвернутй анализу целоэ ето дело, кто с кем и куда.
Например дакиэ Калмыки ничего не врзывают, оставляэм их в Федерацыйи.
Дагестан постй себе берёт "болшая Ажерия" и пустй эго и ташит.

Избавится надо побыстреэ от проблемных регионов типа Дагестана и Кавказцев, может и от Татаров, осталйныэ останутся дома.

Сосредоточится надо на развитиэ Заураля аж до Приморя и отбитиэ Китайцов. Там будушиэ. Ети денги что идут в Кавказ могли постройит Канаду на Сибири.

Менаше иногда лучше а главноэ здесяз так менше то не получится.

Эсле меня не послушаэтесй и так ето дело до 50 ти лет развалится.
Но вот понты мешают ето сорганизоватй.

Н.


Ja xochu chtoby Rossiaa stala Rossijej a ne napodobijem s postojannymi vojnami s bunotvshikami, kotoryx sperva razbombjat a ptom otstrojat i tak po krugu.

Nado podvernutj analizu celoje eto delo, kto s kem i kuda.
Naprimer dakije Kalmyki nichego ne vrzyvajut, ostavljajem ix v Federacyji.
Dagestan postj sebe berjot "bolshaja Azherija" i pustj jego i tashit.

Izbavitsja nado pobystreje ot problemnyx regionov tipa Dagestana i Kavkazcev, mozhet i ot Tatarov, ostaljnyje ostanutsja doma.

Sosredotochitsja nado na razvitije Zauralja azh do Primorja i otbitije Kitajcov. Tam budushije. Eti dengi chto idut v Kavkaz mogli postrojit Kanadu na Sibiri.

Menashe inogda luchshe a glavnoje zdesjaz tak menshe to ne poluchitsja.

Jesle menja ne poslushajetesj i tak eto delo do 50 ti let razvalitsja.
No vot ponty meshajut eto sorganizovatj.

N.
Вопросы про Братиславу ко мне я местный.
Также имеется гослицензия Тургида !

+ Предоставлю адрес для Вашей фирмы и организую подтверждение о согласии с Вашим проживанием от надёжных собственников недвижимости в Братиславе !!!
peter
 
Забанен
Сообщения: 6095
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 11:52
Откуда: Urozhdenec Bratislavy - predki Moskva, Voronezh, Berlin, Praga, Lvov

Сообщение amaretta » Вт авг 10, 2010 20:26

peter писал(а):Delo skoreje v tom chto Slovaki ne mogut otpustitj elektorstancyju v Gabčíkovo, Žitný ostrov kde samoje produktivnoje seljkoje xozjajstvo

Житный остров свое слово сказал: по итогам выборов Бэла Бугар вытеснил SMK из парламента. Так что политическая автономия ни "верхам", ни "низам" очевидно не нужна, а культурная автономия в здравых рамках у словацких венгров есть и так.
Kto si málo neváži, viac si nezaslúži.
Аватара пользователя
amaretta
 
Сообщения: 4470
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 10:24
Откуда: Slovensko, Žitný ostrov/Csallóköz

Сообщение peter » Вт авг 10, 2010 21:18

Ето примерно что из 80 % Венгров (из извберателей учавствуюсчих в выборах в тех раёнах) 50 % выбирало временно Словакиу и покой а осталйныэ осталисй недоволйными.

Оченй лйлубю прередачу "хáдай кто прíде на нáвšтеву" еот кажется по выходным, на СТВ ?
Там группа детей эдет навеститй семю другово разряда, там Арабов, Эвреэв , Виетнамцов, Чегонайднотся и так. А потом дети коментируют. Оченй впечатлителйно и как надо !

Классная программа, советую.

Н.


Eto primerno chto iz 80 % Vengrov (iz izvberatelej uchavstvujuschix v vyborax v tex rajonax) 50 % vybiralo vremenno Slovakiu i pokoj a ostaljnyje ostalisj nedovoljnymi.

Ochenj ljlubju preredachu "hádaj kto príde na návštevu" eot kazhetsja po vyxodnym, na STV ?
Tam gruppa detej jedet navestitj semju drugovo razrjada, tam Arabov, Jevrejev , Vietnamcov, Chegonajdnotsja i tak. A potom deti komentirujut. Ochenj vpechatliteljno i kak nado !

Klassnaja programma, sovetuju.

N.
Вопросы про Братиславу ко мне я местный.
Также имеется гослицензия Тургида !

+ Предоставлю адрес для Вашей фирмы и организую подтверждение о согласии с Вашим проживанием от надёжных собственников недвижимости в Братиславе !!!
peter
 
Забанен
Сообщения: 6095
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 11:52
Откуда: Urozhdenec Bratislavy - predki Moskva, Voronezh, Berlin, Praga, Lvov

Сообщение amaretta » Вт авг 10, 2010 21:29

peter писал(а):Eto primerno chto iz 80 % Vengrov (iz izvberatelej uchavstvujuschix v vyborax v tex rajonax) 50 % vybiralo vremenno Slovakiu i pokoj a ostaljnyje ostalisj nedovoljnymi.

Вообще-то математика там несколько другая (если учесть, что 8,6% это цифра по стране, а не по региону - статистика есть в сети). Но это неважно, важно соотношение электората MOST и SMK.
Kto si málo neváži, viac si nezaslúži.
Аватара пользователя
amaretta
 
Сообщения: 4470
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 10:24
Откуда: Slovensko, Žitný ostrov/Csallóköz

Сообщение Akella » Ср авг 11, 2010 16:22

Brion писал(а):Коллеги, не прогнозируете ли в Словакии какого либо ... возбуждения по этому поводу:
http://vz.ru/news/2010/8/9/424217.html


Если бы я был политиком и занимался международными делами, а политик в определённых ситуациях должен быть циничен, я бы использовал противоречия Венгрия-Румыния-Молдавия-Преднестровье. В этом смысле Венгрия - союзник России. Это значит, что аппетит Румынии в северном направлении (Молдавия, Бессарабия, Буковина) можно гасить поддержкой Венгрии в вопросе защиты прав румынских венгров.

Есть и гумманитарная сторона вопроса. Некоторая часть приходов православных венгров относится к РПЦ МП. А значительная часть венгров в Румынии православные. И тут Церковь может тоже влиять, стараясь гасить конфликты и споры.
Аватара пользователя
Akella
 
Сообщения: 1917
Зарегистрирован: Вт авг 09, 2005 16:05
Откуда: Moskva - Karlsruhe / Frankfurt (M)

Сообщение Brion » Ср авг 11, 2010 18:11

Akella писал(а):Если бы я был политиком и занимался международными делами

Вот если б, без если ... :think:

Остается пожалеть о сослагательном наклонении :hello:
С уважением,
Аватара пользователя
Brion
 
Сообщения: 357
Зарегистрирован: Пт июл 09, 2010 10:51
Откуда: Москва

Сообщение peter » Ср авг 11, 2010 19:12

Akella писал(а):Венгрия-Румыния-Молдавия-Преднестровье.


Да да, Молдова то чистыэ Румыны толйко отхапанныэ Советчиками ну и домой им надо.
Приднестровэ пустй тасчат себе их покровители и с их мафиэй там и так кроме развалюхи ничего то нет (Интересно что в Молдове етого не поняли).

Венгры постарше история и у них нету союзников во своэм деле и никакая Россиа туда не полезет, эй ето не надо. Хотй МИД глуповат но не аж так.

Н.


Akella писал(а):Венгрия-Румыния-Молдавия-Преднестровье.


Da da, Moldova to chistyje Rumyny toljko otxapannyje Sovetchikami nu i domoj im nado.
Pridnestrovje pustj taschat sebe ix pokroviteli i s ix mafijej tam i tak krome razvaljuxi nichego to net (Interesno chto v Moldove etogo ne ponjali).

Vengry postarshe istorija i u nix netu sojuznikov vo svojem dele i nikakaja Rossia tuda ne polezet, jej eto ne nado. Xotj MID glupovat no ne azh tak.

N.
Вопросы про Братиславу ко мне я местный.
Также имеется гослицензия Тургида !

+ Предоставлю адрес для Вашей фирмы и организую подтверждение о согласии с Вашим проживанием от надёжных собственников недвижимости в Братиславе !!!
peter
 
Забанен
Сообщения: 6095
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 11:52
Откуда: Urozhdenec Bratislavy - predki Moskva, Voronezh, Berlin, Praga, Lvov

Сообщение Akella » Чт авг 12, 2010 7:30

peter,

Кроме молдаван (как их в России и на Руси всегда наряду с волохами называли, румыны появились в 19-ом веке) в Молдавии живут гагаузы. Интересно, что есть гипотеза, что они родственны части венгров. И те, и другие - это якобы потомки половцев.
Последний раз редактировалось Akella Чт авг 12, 2010 7:40, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Akella
 
Сообщения: 1917
Зарегистрирован: Вт авг 09, 2005 16:05
Откуда: Moskva - Karlsruhe / Frankfurt (M)

Сообщение peter » Чт авг 12, 2010 7:33

Гагаузы туркский народ исповедаюсчий христянство, думаю они не будут против входа в Румынию, им будет тойко лучше от етого.
Смогут в Берлине продаватй в магазинах и подрабатыватй.

Н.


Gagauzy turkskij narod ispovedajuschij xristjanstvo, dumaju oni ne budut protiv vxoda v Rumyniju, im budet tojko luchshe ot etogo.
Smogut v Berline prodavatj v magazinax i podrabatyvatj.

N.
Вопросы про Братиславу ко мне я местный.
Также имеется гослицензия Тургида !

+ Предоставлю адрес для Вашей фирмы и организую подтверждение о согласии с Вашим проживанием от надёжных собственников недвижимости в Братиславе !!!
peter
 
Забанен
Сообщения: 6095
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 11:52
Откуда: Urozhdenec Bratislavy - predki Moskva, Voronezh, Berlin, Praga, Lvov

Сообщение Akella » Чт авг 12, 2010 7:43

Вы ошибаетесь как обычно :) Вообще-то гагаузы являются одним из якорей, который не даёт румынизироваться Молдавии. К вашему сведению, гагаузы настроенны против объединения.
Аватара пользователя
Akella
 
Сообщения: 1917
Зарегистрирован: Вт авг 09, 2005 16:05
Откуда: Moskva - Karlsruhe / Frankfurt (M)

Сообщение peter » Чт авг 12, 2010 7:50

Настроэниэ поддерзиваэт наверно ктото и почемуто.
Самостояртелйная Молдова будет шататся на краю и останется в бедности.
Интеграцыя с Румыниэй эё медленно но уверенно выведе из етой тины.
Гагаузы ничего не потеряют, в действийи эвропейская хартия нахёналйных меншин.
Всем будет проше.
Зачем РФ надо чтобы Молдова была самостоятелйной ?
Ведй эсле бы не интриг РФ давно бы всё было решено.
На ети вот имперскиэ игры тратятся денги которыэ надо тратитй дома на благо свойих граждан.
Сейчас будет РФ десятилетиями охранятй Абхазов а зачем ?
Что за ето получит,.. мандарины ?
РФ не может опомнится с потери колонии, но людям по болшому шоту главноэ житй прилично.

Н.


Nastrojenije podderzivajet naverno ktoto i pochemuto.
Samostojarteljnaja Moldova budet shatatsja na kraju i ostanetsja v bednosti.
Integracyja s Rumynijej jejo medlenno no uverenno vyvede iz etoj tiny.
Gagauzy nichego ne poterjajut, v dejstviji jevropejskaja xartija naxyonaljnyx menshin.
Vsem budet proshe.
Zachem RF nado chtoby Moldova byla samostojateljnoj ?
Vedj jesle by ne intrig RF davno by vsjo bylo resheno.
Na eti vot imperskije igry tratjatsja dengi kotoryje nado tratitj doma na blago svojix grazhdan.
Sejchas budet RF desjatiletijami oxranjatj Abxazov a zachem ?
Chto za eto poluchit,.. mandariny ?
RF ne mozhet opomnitsja s poteri kolonii, no ljudjam po bolshomu shotu glavnoje zhitj prilichno.

N.
Вопросы про Братиславу ко мне я местный.
Также имеется гослицензия Тургида !

+ Предоставлю адрес для Вашей фирмы и организую подтверждение о согласии с Вашим проживанием от надёжных собственников недвижимости в Братиславе !!!
peter
 
Забанен
Сообщения: 6095
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 11:52
Откуда: Urozhdenec Bratislavy - predki Moskva, Voronezh, Berlin, Praga, Lvov

Пред.След.

Вернуться в Политические страсти :: Politické témyКто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron